27.09.2021

Global Dealmakers. Scale and speed: Fast-growing companies defy their limits

Choć sprawdzoną recepturą szybkiego wzrostu firm będących własnością funduszów private equity są m.in. ekspansja zagraniczna i nowoczesne zarządzanie wsparte silną kulturą organizacyjną, to jednym z kluczowych elementów strategii w okresie wychodzenia z kryzysu COVID-19 staje się transformacja cyfrowa, której tempo wdrażania od wybuchu pandemii przyspieszyło w bardzo znaczącym stopniu.

W swoim trzecim już raporcie z serii Global Dealmakers 2021 eksperci Baker Tilly skupiają się na sposobie, w jaki kierownictwo spółek z kapitałem private equity przygotowuje swoje organizacje do powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu.

Nasi eksperci w formie wywiadów starają się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie strategie wzrostu oraz kierunki restrukturyzacji będą dominujące w firmach z udziałem kapitału private equity w obliczu stopniowego wychodzenia z kryzysu zdrowotnego związanego z Covid-19?
  • Czy firmy te obierają nowe strategie rozwoju lub stosują pozornie nieintuicyjne podejście do osiągnięcia zakładanych poziomów wzrostu?

W świetle kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią opinie respondentów są optymistyczne. Znaczna część z nich uważa, że firmy te wracają na ścieżkę rozwoju i planują osiągnąć skumulowany wzrost na poziomie przekraczającym 50% w ciągu dwóch najbliższych lat. Zdecydowana większość wykorzystuje technologię i innowacje do optymalizacji i zwiększenia swojej konkurencyjności. Dodatkowo, istotnie większa liczba spółek niż w okresie przedpandemicznym rozważa agresywne plany przejęć, aby wejść na nowe rynki i tam poszukiwać podstaw swojego wzrostu.

„Optymizm panujący wśród kadry kierowniczej spółek portfelowych jest także przyczynkiem do zwiększenia apetytów akwizycyjnych menedżerów funduszy w ciągu następnych kilkunastu miesięcy. Zjawisku temu sprzyja utrzymywanie przez fundusze wysokiego poziomu aktywów płynnych, w tym gotówki (tzw. dry powder), oraz faktu, że istotna część graczy private equity utrzymuje swoje inwestycje dłużej niż pierwotnie zakładany okres, co ma negatywny wpływ na zakładaną stopę zwrotu. Posiadające duże rezerwy płynnych aktywów fundusze PE stają się więc obecnie kluczowym oferentem w procesach sprzedaży spółek portfelowych innych funduszy, zyskując istotną przewagę nad inwestorami branżowymi oraz inwestorami nabywającymi udziały w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO)” – zauważa Maciej Krokosiński, Associate Partner w Baker Tilly TPA.

Główne wnioski płynące z nowego badania globalnych firm z udziałem kapitału private equity wskazują, że:

  • 68% respondentów uważa, że ich firmy i inwestycje przyniosą wzrost na poziomie wyższym niż 50% w okresie najbliższych dwóch lat;
  • 92% twierdzi, że transformacja cyfrowa będzie główną dźwignią, jaką respondenci zastosują, aby osiągnąć wyższy poziom wzrostu i przygotować swoje firmy na przyszłość;
  • Ponad połowa (67%) uważa również, że transakcje transgraniczne będą miały kluczowe znaczenie dla ponownego rozwoju firm;
  • Niestabilność gospodarcza (92%) i wyzwania regulacyjne (90%) będą głównymi przeszkodami dla wyższego tempa wzrostu w nadchodzącym roku.

***

Zapraszamy do zapoznania się z całym opracowaniem

Pobierz raport (EN)

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.