Usługi audytorskie

Skupiamy się na dobrym poznaniu i zrozumieniu środowiska, w którym działają nasi klienci – dzięki temu efektywniej możemy pomagać im w realizacji celów strategicznych, a także rozwijaniu systemu księgowego oraz procesów zarządzania. Dostarczamy naszym klientom rozwiązania, które są zgodne zarówno z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa bilansowego, jak i handlowego oraz podatkowego.

Nasze usługi nie ograniczają się wyłącznie do standardowych procedur audytowych obejmujących:

 • badania oraz przeglądy rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi (HB II, IFRS, US GAAP)
 • dostosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości do przepisów międzynarodowych (m.in. HB II, IFRS, US GAAP)
 • badania rocznych i przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Obok audytu finansowego oferujemy również, między innymi, usługi:

 • doradztwa gospodarczego w zakresie finansów oraz księgowości, a w szczególności doradztwa dotyczącego przekształceń oraz połączeń spółek
 • doradztwa w zakresie procedur zarządzania i optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów
 • wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • przygotowania kompleksowego zestawu sprawozdawczości finansowej zgodnej z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • monitorowania sytuacji finansowej podmiotów dla celów utrzymania finansowania otrzymanego od banków oraz innych instytucji
 • przeglądów systemów kontroli wewnętrznej (między innymi w celu ograniczenia ryzyka defraudacji)
 • szkoleń z zakresu prawidłowości przygotowania raportów kwartalnych, półrocznych oraz rocznych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 • szkoleń z zakresu ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Więcej o naszych usługach w sekcji:

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.