Doradztwo transakcyjne (corporate finance)

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • wyceny, w tym wyceny przedsiębiorstwa oraz jego składników, alokację ceny nabycie, analizy „fairness opinion”, czy wsparcie w tworzeniu modeli finansowych i operacyjnych wspierających procesy decyzyjne
 • doradztwo transakcyjne związane z obsługą procesów przekształceń własnościowych, w tym nabycia i sprzedaży przedsiębiorstwa, oraz wsparcie potransakcyjne w zakresie integracji
 • doradztwo strategiczne, w tym wsparcie w tworzeniu strategii, biznesplanów, pozyskiwaniu i optymalizację finansowania, oraz przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, takich jak prezentacje inwestorskie.

Doradztwo z obszaru corporate finance często wymaga współpracy z ekspertami podatkowymi, prawnikami, księgowymi oraz innymi specjalistami, których wsparcie może być warunkiem istotnym dla powodzenia projektu. Baker Tilly TPA zapewnia szeroki dostęp do specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia naszych profesjonalistów z różnych działów oraz wiedzy i doświadczeń dostępnych w ramach międzynarodowej sieci Baker Tilly International.

Oferta Baker Tilly TPA budowana jest w oparciu o klasyczne narzędzia badawcze i decyzyjne, obejmujące między innymi analizę strategiczną, operacyjną i finansową. Produkty i programy doradcze znajdujące się w naszej ofercie budowane są przy wykorzystaniu tych podstawowych narzędzi, które uzupełniamy o dalsze, specyficzne instrumenty doradcze oraz wiedzę i doświadczenia naszych zespołów, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz zapewnić skuteczne rozwiązania dla biznesu.

 

Wyceny

Wyceny są trochę nauką, a trochę sztuką, w której intuicja jest nie mniej ważna niż skrupulatność i wnikliwość. Nasi polscy i zagraniczni klienci – w tym fundusze inwestycyjne – mieli się okazję o tym przekonać wielokrotnie.

Nasze usługi obejmują:

 • wyceny przedsiębiorstw, udziałów oraz praw własności intelektualnej
 • obsługę funduszy inwestycyjnych zamkniętych (wyceny aktywów niepublicznych na potrzeby transakcji oraz sprawozdań do KNF)
 • analizy „fairness opinion”
 • tworzenie modeli finansowych na potrzeby spółki
 • tworzenie prognoz finansowych i operacyjnych dla przedsiębiorstw
 • alokację ceny nabycia przejmowanej jednostki (PPA)
 • wyceny instrumentów finansowych, ocenę ich faktycznego i potencjalnego wykorzystania w strategii finansowej firmy oraz rachunkowość zabezpieczeń
 • weryfikację wycen sporządzonych przez innych specjalistów.

Wyceniając przedsiębiorstwo, posługujemy się metodami podobnymi do tych stosowanych przez specjalistów na całym świecie; sekret tkwi w tym, jak te metody stosujemy.

Nie istnieje jeden szablon, który dałoby się przyłożyć do każdej działalności. Biznes, którego kupnem lub sprzedażą zainteresowany jest klient, traktujemy zawsze tak, jakbyśmy to my chcieli dowiedzieć się, ile można uzyskać przy sprzedaży lub ile trzeba zapłacić za kupno. Oznacza to, że większość czasu potrzebnego na realizację zlecenia spędzamy na próbach zrozumienia natury i specyfiki wycenianej firmy.

Do naszego zespołu należą biegli rewidenci i dyplomowani analitycy finansowi (CFA), mający doświadczenie w pracy na rzecz inwestorów polskich i zagranicznych, firm rodzinnych, a także instytucji finansowych – w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 

Wsparcie fuzji i przejęć

Jednym z podstawowych kryteriów efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej jest sukcesywne zwiększanie wartości biznesu. Często cel ten realizowany jest w drodze fuzji i przejęć, a w takim przypadku kluczowe staje się przeprowadzenie transakcji w sposób optymalny.

Zabezpieczenie ryzyk i właściwa strategia oraz ocena wartości transakcji są kluczowymi elementami wpływającymi na sukces przedsięwzięcia. Ostateczne powodzenie procesu zależy również w dużym stopniu od jakości posiadanych informacji, a także podjęcia właściwych działań potransakcyjnych w zakresie integracji systemów czy restrukturyzacji. Zaangażowanie niezależnych ekspertów to wiele korzyści płynących z zastosowania wielokrotnie sprawdzonej metodologii oraz różnorodnych doświadczeń projektowych. Zespół doradztwa transakcyjnego Baker Tilly TPA jest dobrze przygotowany do pełnienia kluczowej roli na każdym istotnym etapie transakcji.

Naszym celem jest wsparcie Klienta w przeprowadzeniu transakcji w taki sposób, aby uzyskał jak największą wartość dodaną.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • due diligence finansowe i podatkowe
 • wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych oraz instrumentów finansowych
 • strukturyzację transakcji z punktu widzenia podatków i rachunkowości, a także maksymalizację wartości transakcji.

Ponadto zapewniamy:

 • wsparcie w procesie negocjacji
 • doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej, w tym wsparcie w procesie raportowania
 • okresowy monitoring realizacji celów zdefiniowanych w ramach procesów restrukturyzacji
 • strategiczne doradztwo finansowe, dotyczące między innymi planowania rozwoju firmy w wymiarze ilościowym oraz jakościowym.

W ramach zespołu corporate finance łączymy wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów i zarządzania. Współpracujemy również z ekspertami z pozostałych specjalizacji TPA Poland, którzy dostarczają rozwiązania i usługi z zakresu podatków, outsourcingu księgowego, doradztwa personalnego oraz administracji płacowej. Ściśle współdziałamy również z doradcami prawnymi.

W przypadku transakcji transgranicznych współpracujemy z innymi firmami sieci TPA Group oraz Baker Tilly International, używając jednolitej metodologii wypracowanej przez naszych ekspertów.

 

Due diligence finansowe

Nasza metodyka planowania i przeprowadzania projektów typu due diligence łączy zarówno maksymalizację efektywności pod względem kosztów, jak i zapewnia optymalny zakres identyfikacji i wyceny ryzyka.

Finansowa część due diligence przeprowadzana jest zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami. Zakres przeglądu due diligence obejmuje między innymi:

 • identyfikację podstawowych ryzyk biznesowych (tzw. deal – breakers)
 • przeprowadzenie analizy EBITDA pod kątem projekcji przepływów pieniężnych
 • analizę działalności operacyjnej, zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej
 • przegląd pozycji bilansu oraz zobowiązań pozabilansowych
 • analizę kształtowania się kapitału obrotowego
 • analizę istotnych umów zawartych przez przejmowaną spółkę
 • omówienie rozliczeń podatkowych przejmowanej spółki.

Efektem naszych prac jest raport przedstawiający opis poszczególnych obszarów będących przedmiotem przeglądu due diligence wraz z podsumowaniem istotnych ryzyk oraz zestawem szczegółowych informacji finansowych.

 

Doradztwo strategiczne

Baker Tilly TPA oferuje rozwiązania obejmujące strategiczne doradztwo finansowe, pozyskiwanie i optymalizację finansowania, jak również wsparcie w tworzeniu dokumentów korporacyjnych, np. strategie rozwoju czy prezentacje inwestorskie. Nasze usługi pozwalają podejmować racjonalne decyzje dotyczące finansów przedsiębiorstw. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu zespołu dążymy do maksymalizacji wartości firmy naszych Klientów poprzez:

 • wsparcie w tworzeniu i weryfikacja biznesplanów i strategii rozwoju
 • wsparcie w procesie pozyskania finansowania
 • optymalizację struktury finansowania
 • analizy ekonomiczne i finansowe przedsiębiorstw
 • tworzenie dokumentów korporacyjnych (memoranda, strategie rozwoju, prezentacje inwestorskie)
 • restrukturyzacje biznesu
 • oceny opłacalności przedsięwzięć „feasibility study”.

W ramach zespołu corporate finance łączymy wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów oraz zarządzania. Współpracujemy również z ekspertami z pozostałych specjalizacji TPA Poland, którzy dostarczają rozwiązania podatkowe, a także prawnikami kancelarii Baker Tilly Legal Poland, którzy gwarantują kompleksową obsługę prawną. W przypadku transakcji transgranicznych współpracujemy z innymi firmami sieci TPA Group oraz Baker Tilly International, używając jednolitej metodologii wypracowanej przez naszych ekspertów.

Do naszego zespołu należą biegli rewidenci i dyplomowani analitycy finansowi (CFA), mający doświadczenie w pracy na rzecz inwestorów polskich i zagranicznych, firm rodzinnych, a także instytucji finansowych.

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.