28.01.2021

Baker Tilly TPA Index – już jest styczniowe wydanie

Bieżący poziom Baker Tilly TPA Index wynosi 0,59 w skali od 0 do 1. Neutralna strefa odczytów indeksu nie oznacza wyjścia z recesji – ryzyko związane z pandemią wciąż ciąży gospodarce.

Gospodarka: jest lepiej, ale nie pora na zachwyty

Najnowsze wydanie Baker Tilly TPA Index rozpoczynamy od analizy bieżącej sytuacji w gospodarce i na rynku transakcyjnym. Mimo nadal dużych ograniczeń związanych z COVID-19 można zauważyć pewien, nieśmiały powiew optymizmu wśród przedsiębiorców. Ich zdaniem sytuacja zaczyna się stabilizować. Na poprawę wskazują sektory finansów i IT. Wyjątkiem są branże gastronomiczna i hotelarska. Te branże praktycznie od początku pandemii notują duże spadki, a teraz sygnalizują pogarszanie się tej już i tak złej sytuacji.

Cechą wspólną dla wszystkich sektorów jest ich aktywność niższa od średniej oraz poziomów sprzed roku. W konsekwencji dynamika PKB w czwartym kwartale 2020 r. prawdopodobnie utrzyma się na ujemnym poziomie. Trudnej sytuacji trzeba też spodziewać się na rynku pracy. Praktycznie we wszystkich sektorach prognozowane są redukcje zatrudnienia w stosunku do obecnego poziomu.

Inwestorzy zagraniczni nieco wycofani

Kolejny, ważny element układanki gospodarczej związany jest z transakcjami przeprowadzanymi na rynku. Aktywność transakcyjna nad Wisłą w czwartym kwartale 2020 r. wykazała wyższe poziomy niż w trzech pierwszych kwartałach – wynika z Baker Tilly TPA Index. W ciągu tych trzech miesięcy przeprowadzono 99 transakcji dotyczących podmiotów zlokalizowanych w Polsce. To niewiele mniej, jeśli porównany tę liczbę z transakcjami z ostatnich kilku lat. Średnio w ciągu kwartału dochodziło do 110 transakcji.

Większe zmiany zaszły w strukturze nabywców w zawieranych umowach. 80% przejmujących stanowiły podmioty polskie. Zaledwie 20% to podmioty zagraniczne.

„W czwartym kwartale 2020 r. widać już poprawę w zakresie liczby transakcji. Jest to z jednej strony wyrazem coraz bardziej optymistycznych przewidywań – firmy chcą inwestować, a z drugiej strony może świadczyć o konieczności niektórych podmiotów do szukania inwestora. Powodowane to może być kryzysem związanym z COVID-19, a co za tym idzie – problemami z brakiem kapitału lub płynnością.” – komentuje Krzysztof Horodko, Partner Zarządzający Baker Tilly TPA.

baker tilly tpa index ikonaWięcej szczegółów o pochodzeniu inwestorów zagranicznych w naszej publikacji (pdf).

Wycena na parkiecie lepsza, ale nie imponuje

„Baker Tilly TPA Index nie może pominąć wyceny spółek notowanych na GPW. Te bowiem, w ostatniej części 2020 roku, zanotowały dynamiczne wzrosty po załamaniu związanym z lockdownem i zamknięciem gospodarki. Mimo to główne indeksy polskiej giełdy wciąż pozostają poniżej poziomów obserwowanych przed marcem 2020 roku. Wyjątkiem jest indeks sWIG80. Grupuje on podmioty o mniejszej kapitalizacji – w trzecim kwartale zbliżył się do najwyższych kwotowań zanotowanych w ciągu ostatnich kilku lat.” – podsumowuje Tomasz Manowiec, Dyrektor w dziale corporate finance, Baker Tilly TPA.

EBITDA w umowach: co jest ważne

W najnowszym wydaniu naszej publikacji poruszamy kwestie związane z EBITDA i znaczeniu tej wartości w umowach transakcyjnych oraz w programach motywacyjnych. Wskazujemy aspekty, które warto brać pod uwagę przy ustalaniu EBITDA. Będą to m.in. wydatki na marketing, nakłady na R&D i szkolenia pracowników. Poza tym wskazujemy na rezerwy na należności, skrócenie zobowiązań za lepszą cenę zakupu, czy poluzowanie standardów kredytowych.

baker tilly tpa index ikona Kolejne elementy, które mogą mieć wpływ na EBITDA przedstawimy w następnym wydaniu naszej publikacji (pdf).

Koszt kapitału własnego – pomagamy w jego wyznaczeniu

Koszt kapitału własnego bywa trudno do oszacowania dla wielu przedsiębiorców. Omawiamy go w Baker Tilly TPA Index. Jest on kluczową wartością wykorzystywaną do analizy projektów inwestycyjnych oraz wyceny aktywów i całych przedsiębiorstw. Analizujemy tę wartość w podziale na poszczególne sektory gospodarki. Dla spółek o średnim ryzyku dla danej branży oraz typowej strukturze finansowania dla danego sektora powinno być to wystarczające przybliżenie kosztu kapitału własnego.

***

Czym jest Baker Tilly TPA Index?

To cykliczna publikacja, w której na bieżąco analizujemy sytuację gospodarczą, wskazując na możliwości i pojawiające się na horyzoncie ryzyka. Wszystko po to, aby – mimo obecnych trudnych warunków – możliwe było działanie, reagowanie, planowanie i przede wszystkim realizowanie zakładanych celów biznesowych.

___

Zapraszamy do kontaktu z autorami opracowania w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych powyżej kwestii:

Krzysztof Horodko
Partner Zarządzający

krzysztof.horodko@bakertilly-tpa.pl

 

Tomasz Manowiec
Dyrektor

tomasz.manowiec@bakertilly-tpa.pl


Pobierz pełną wersję informacji prasowej (pdf)Pobierz całe opracowanie (pdf)


Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.